Намален брой на сделките с недвижими имоти и задържане на цените

22.02.2024г 568
Намален брой на сделките с недвижими имоти и задържане на цените
Основният въпрос, който отминалата 2023 година заложи е има ли “имотен балон“ и как той се отразява на активността на купувачите и продавачите, както и на броя сключени сделки.

Тенденциите, които логично продължават от края на минала година, са за един пазар, който е достигнал поскъпване на цените на жилищните имоти,  като Индексът за жилищните цени на НСИ показва ръст във всеки от четирите големи града през всяко от трите тримесечия на 2023 г., за които има данни. Поскъпването варира между 7%, измерени в София през лятото, до 20.3% във Варна през пролетта.

Наблюдаваме един пазар, който е обслужван от активни банкери, както и купувачи във все по–млада възраст, които разчитат на ипотечни кредити за придобиване на имот. Същевременно и известна предпазливост от страна на строителните предприемачи, който въпреки поскъпването на цените „на зелено“ през през 2022 г. когато те нараснаха с 30%, а през 2023 г. - с 10%, като функция на инфлацията, трябваше да отчетат, че са нужни поне няколко години докато заплатите догонят ръста им и това да подобри покупателната способност на купувачите.

Факт е, че високите цени охлаждат пазара, но все още ниските лихви и намалялото предлагане на нови жилища го предпазват от сътресения. В края на 2023 г. и купувачи, и предприемачи, които са се оттеглили в изчакване, започват да се завръщат.

Спад на сделките с недвижими имоти има, но не е толкова драстичен. Във Варна продължават да се търсят качествени имоти в предпочитани райони и ниво на строителство, независимо от високата им цена. Предпочитани остават Гръцката махала, идеален център, зоните около Морската градина. Докато има такова търсене, както и сделки, които се реализират на такива нива, не можем да говорим за „имотен балон“. Това е продължение на тенденцията от миналата година за един сравнително балансиран пазар, който е по– лесно предвидим и благоприятен.

Като обобщение, ниските лихви по ипотечните кредити, спадът в предлагано ново строителство, както и увеличението на средната брутна работна заплата /50%/ са фактори, които влияят позитивно върху пазара на недвижими имоти.

Увеличаването на броя на сделките, започнало през четвъртото тримесечие на 2023 г., вероятно ще продължи. Специалистите от бранша констатират,  че цените ще се покачват леко и като брой продажби 2024 г. ще достигне нивата от 2022 г. Преди хората се чувстваха несигурни накъде отива пазарът и затова и инвестиционните имоти малко намаляха като процент. Сега разбраха, че няма да има очаквания спад на цените, и продължиха да купуват. Активни на пазара в момента са хора от по–младите възрастови групи между 25– 40 годишна възраст, работещи в IT сфера, здравеопазване. Друга продължаваща тенденция е търсене на жилище в по–голям град, с цел миграция и по–добри условия за работа и живот. За Варна това са клиенти от Разград, Силистра, Русе, Добрич, Търговище.

Нагласите за 2024 г. са оптимистични, но развитието зависи от множество фактори, които са трудни за предсказване. 

Източник: Сapital.bg

Изображение: Topimmo

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се с TOPIMMO, за да получиш разрешение.

 

 

 

 

 

 

 

"Имотен балон" няма, въпреки намаления брой сдeлки с недвижими имоти. Цените остават стабилни, а възрастовата група на купувачите пада.