Имотният регистър с нови онлайн услуги

26.01.2021г 1407
Имотният регистър с нови онлайн услуги
Агенция по вписванията обяви, че пуска шест нови електронни услуги през единния портал, където потребителите на Имотния регистър ще могат да получават документи по електронен път, но с електронен подпис.

За да заявите онлайн услугата ви е нужна регистрация в портала, електронен подпис (КЕП), попълнена форма в сайта, в зависимост от исканата услуга и платена такса през системата на еPay.

Новите услуги: издаване на заверен препис от вписан акт, както и на незаверен препис от вписан акт; издаване на удостоверение за лице, удостоверение за имот, удостоверение за лице за определен период и издаване на удостоверение за имот за определен период.

Незавереният препис потребителите могат да видят онлайн, в меню “Моите заявления” в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота. В портала може да се направи и справка дали исканият документ е готов за получаване.

Заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период също ще може да се подават изцяло електронно, а потребителите ще посочват как искат да получат готовото удостоверение - електронно в портала или на място в служба по вписвания.

Източник: imoti.net
Изображение: CHUTTERSNAP от Unsplash

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със TOPIMMO, за да получиш разрешение.


Шест нови електронни услуги