Юридически услуги

С TOPIMMO Вашата сделка е напълно защитена юридически.

Юридическа защита. На разположение на всеки TOPIMMO клиент и  напълно безплатно е нашия опитен адвокат, който ще извърши необходимите проверки, ще подготви всички документи и договори и ще присъства с Вас на изповядването на сделката и плащането на цената.

Предлагаме ви следните юридически услуги като част от нашето обслужване:
• Устно становище относно недвижим имот, предмет на покупко-продажба
• Подготовка на документи за продажба на недвижим имот
• Проверка на собственост
• Проверка за вписани вещни тежести върху недвижимия имот, предмет на сделка
• Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
• Изготвяне на договор за наем
• Изготвяне на различни видове договори във връзка с осъществяване на сделка
• Проверка на документи, изготвени от някоя от страните по сделката 
• Участие в преговорите между страните

Юридически услуги срещу допълнително заплащане:
• Писмено становище относно недвижим имот, предмет на покупко-продажба 
• Събиране на документация за история на недвижимия имот
• Изготвяне на нотариален акт
• Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот
• Регистрация на промени в правото на собственост в Агенция по геодезия, картография и кадастър
• Регистрация на промени в правото на собственост в Дирекция Местни данъци на общината, в която се намира закупения недвижим имот
• Регистрация на промени в правото на собственост в съответните дружества за електро и водно снабдяване на недвижимия имот 
• Други юридически услуги при необходимост
Нужна Ви е помощ от брокер?
Оставете ни Ваш телефон и ние ще се свържем с Вас
Оставете ни Ваш телефон и ние ще се свържем с Вас