Над 50% от новото жилищно строителство у нас е съсредоточено в София и Варна

16.02.2021г 1409
Над 50% от новото жилищно строителство у нас е съсредоточено в София и Варна
Според изчисления на база данните на Националния статистически институт (НСИ) над половината от новото жилищно строителство у нас през 2020 г. е било съсредоточено в София и Варна.

В столицата през пандемичната 2020 г. е започнало строителството на близо 8000 нови жилища с обща разгъната застроена площ (РЗП) от малко над 1 млн. кв. м., а във Варна през същия период са започнали да се строят 3692 нови жилища с обща площ от малко над 460 хил. кв. м.

Общо в страната новозапочнатите жилища през 2020 г. са 20 735, като намаляват с 2187 спрямо година по-рано, а общата им площ достига малко над 2,5 млн. кв. м, като също се свива с 9,5% на годишна база.

Въпреки доминацията на София и Варна в новото жилищно строителство у нас през миналата година, то все пак е забавило леко темп и в двата града вероятно заради несигурността за икономиката и перспективите пред жилищния сектор, породени от пандемията. 

В столицата новозапочнатите жилища са с 945 по-малко спрямо 2019 г., въпреки че изглежда са по-големи, тъй като при общата им площ спадът е само с 5,6% на годишна база.

Макар че остава на трето място, Пловдив единствен сред четирите най-големи града в България, отбелязва ръст през 2020 г. както на новозапочнатите жилища, така и на общата им площ. 

В Града под тепетата е започнало строителството на 2406 нови жилища, или с 479 повече спрямо година по-рано, а тяхното РЗП достига малко над 300 хил. кв. м и расте с 22,8% на годишна база. Това се дължи на силната първа половина на годината за жилищното строителство в града, когато е стартирало строителството на над 60% от новозапочнатите жилища за цялата година.

В Бургас миналата година са стартирани повече, но по-малки жилища в сравнение с 2019 г. Техният брой достига 2345 и нараства с 516 спрямо година по-рано, но общата им площ от малко над 236 хил. кв. м леко намалява с 2,3% на годишна база.

Източник: investor.bg
Изображение: noodle kimm от Unsplash

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със TOPIMMO, за да получиш разрешение.Миналата година в столицата е стартирало строителството на близо 8000 нови жилища с обща площ от малко над 1 млн. кв. м