Покачване на сделките у нас през първото тримесечие

03.06.2021г 1039
Покачване на сделките у нас през първото тримесечие
По данни на Агенцията по вписванията от средата на април - 2021 г. е започнала ударно за сделките с имоти у нас през първото тримесечие в повечето големи градове. Обемът от сделки през периода надминава значително броя им не само от началото на 2020 г., но и през първото тримесечие на 2019 г., когато имотният пазар у нас все още не беше под влиянието на пандемията от коронавирус.

Данните показват ръст на ипотечното кредитиране през първото тримесечие с по 7% на годишна база във Варна и София, с 16% в Пловдив и с 1% в Бургас. Това е в контраст с тенденцията през 2019-2020 г., когато ипотечното кредитиране от гледна точка на вписаните ипотеки намаляваше във всички 28 големи града в страната. 

По повод прогнози, че може да се стигне до леко повишаване на лихвите по ипотечните кредити той счита, че то ще бъде в размер, който не би повлиял значимо на пазара. „Това ще зависи доколко през последните две-три години банките са финансирали адекватно, не мисля, че има някакви проблеми в тази посока, а и очакванията за влизане в еврозоната намаляват този риск“, отбелязва Добромир Ганев, председател на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ).

Вторият фактор за големия брой на сделките между януари и март според него се вижда в данните за миграцията на Националния статистически институт (НСИ), които сочат, че пет пъти повече българи са се върнали в страната и са заявили нов адрес в сравнение с напусналите – 30 хил. завърнали се и 6 хил. заминали.

Групата на завръщащите се в родината си наши сънародници е невиждана като обеми до момента. „Това са хора, които се връщат по обективните причини на загуба на работа, намалели доходи, които обезсмислят пребиваването им в чужбина. Затова те решават да потърсят нови възможности в България, което се отразява не само на имотния, но и на трудовия и други пазари“, смята Ганев.

Третият фактор за силния ръст на сделките през първото тримесечие според него е нестабилната политическа ситуация, която се очерта през последните месеци.

Четвъртият фактор е психологията на българина да влага парите си в най-познатия инвестиционен инструмент – жилищния имот. „През годините сме ставали свидетели на проблеми в банковата система, с вложения в акции на компании, с управлението на някои фондове и това се отразява на стремежа на българина да пази парите си през недвижима собственост“, допълва той.

Източник: investor.bg
Изображение: Alexandre Lallemand от unsplash

Публикуваната статия е превод / преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се с TOPIMMO, за да получиш разрешение.
Ипотечното кредитиране и имиграцията допринасят за покачването на сделките