74% от новите жилища у нас са двустайни и тристайни

09.02.2021г 1139
74% от новите жилища у нас са двустайни и тристайни
Според данни на на Националния статистически институт (НСИ) 74% от въведените в експлоатация жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. са двустайни и тристайни.

Средната полезна площ на новопостроените жилища се е увеличила от 93,7 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 96,4 кв. м през същото тримесечие на 2020 г. Най-нашироко живеят жителите на Габрово – 196,6 кв. м, и Смолян – 161,7 кв. м, а най-тесни са новите жилища във Варна – 72 кв. м, и Пазарджик – 74,2 кв. м

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 424,1 хил. кв. м, или с 8,2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 12,7% и достига 327,7 хил. кв. метра.

Най-много жилища са въведени в експлоатация в София – 1058, следват Пловдив с 820, Варна с 659 и Бургас с 492. 

През четвъртото тримесечие въведените в експлоатация жилищни сгради в страната са 969, а новопостроените жилища в тях – 4401. Спрямо същия период на предходната година сградите са с 32 повече, а жилищата в тях нарастват с 220.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 77%, с тухлена - 19%, с друга – 3,8%, а с панелна -  само 0,2%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72,2%), следвани от жилищните кооперации (19,3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите, докато броят на сградите от смесен тип намалява.

Източник: investor.bg
Изображение: Free-Photos от Pixabay

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаеш да използваш информацията в тази статия, моля свържи се със TOPIMMO, за да получиш разрешение.Намалява броят на нововъведени в експлоатация панелни сгради